1 Senast ändrad av Jesper (2012-08-09 22:49:54)

Tråd: H.VHS 0.3.4

[hvhs-flattr-button]FÖRÅLDRAD! – H.VHS 0.3.4 – (2012-03-15)
Detta är inte längre den senaste versionen av Huggpuntk VHS. Klicka här för att hämta den senaste versionen.

Förr fanns det videokassettbandspelare. Nu har TV flyttat ut på internet, och det har i bästa fall blivit oerhört krångligt att spela in några program.

Någon borde göra något! :-)

http://play.huggpunkt.org/vhs/hvhs-032.png

Med H.VHS kan du spela in program och filmer som visas på olika så kallade Play-sajter. Målet är att få tillbaka samma möjligheter som man hade förr, med VHS-spelarna.

Här är några av funktionerna:

 • Sajter som stöds: SVT Play, UR Play, TV3 Play, TV4 Play (inkl. TV4 Play Premium), TV6 Play och TV8 Play.

 • Live-strömmar kan hämtas.

 • Ej "hårdkodade" undertexter hämtas som separata filer.

 • H.VHS kan starta RTMPDump i stället för den inbyggda nedladdaren.

 • Avancerat hämtningsläge för manuell korrigering eller inmatning av parametrar.

 • Kan startas med ett klick från vanliga webbläsare (via "bookmarklet").

 • Tips om bland annat hur man återupptar avbrutna hämtningar finns i den inbyggda manualen.

Här är en mer eller mindre komplett lista av vad som hänt mellan versionerna 0.3.2 och 0.3.4:

 • TV4 Play Premium fungerar igen.

 • Det går nu att välja vilken mapp som automatiskt ska öppnas när man hämtar en video.

 • Videor känns igen på fler sidor på TV3, TV6 och TV8 Play.

 • Undertexter från SVT Play sparas som .srt i stället för .wsrt, eftersom de i praktiken inte behöver konverteras.

 • Möjlighet att spara hämtningsinstruktioner till VHS-filer. (Bra att skicka med i buggrapporter, t.ex.)

 • Uppdaterad Qt till 4.8.0.

 • Buggfixar.

Ett stort tack till alla som hjälpt till med förslag och buggrapporter!

Några användbara länkar:


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tänk på att det är olagligt att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse, annat än i relativt liten skala till familj och nära vänner, alltså så kallad privatkopiering. Det är även olagligt att ladda ned material som tillgängliggjorts utan sådan tillåtelse.

Däremot är det tillåtet att ladda ned och ta del av material som gjorts tillgängligt på något lagligt sätt. H.VHS utformas specifikt för endast lagligt bruk, och funktioner som syftar till att underlätta upphovsrättsbrott implementeras inte. Om du har fler funderingar kring detta får du gärna läsa om kassettersättning eller berätta hur du tänker här i forumet.

H.VHS är fri, ISC-licensierad mjukvara. De program och stödbibliotek som installeras tillsammans med H.VHS är också fri och öppen mjukvara, men lyder under andra licenser som LGPL, GPL och OpenSSL/SSLeay. Samtliga licenser inkluderas i H.VHS samt i installationspaketet som fristående filer. Kombinationen av licenser innebär att distribution av endast delar av installationspaketet kan utgöra upphovsrättsbrott, beroende på vilka filer som utelämnas. (Copyright- och licenstexter måste alltid medskickas.)

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

2

Sv: H.VHS 0.3.4

Se det här inlägget för att få H.VHS 0.34 att fungera med SVT Play igen, eller vänta någon vecka på nästa version.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

3

Sv: H.VHS 0.3.4

Version 0.3.5 är ute. Tråden stängs.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela