1 Senast ändrad av Jesper (2012-09-14 21:18:58)

Tråd: SVTPlay.sh

SVTPlay.sh är ett Bourne-kompatibelt, rätt unixigt skalskript, som interagerar med SVTPlay.se och RTMPDump.

Skriptet går inte längre att använda. Prova i stället teve.

Här är några funktioner:

 • Nedladdning till fil.

 • Uppspelning i valfri mediaspelare direkt från SVT Play.

 • Samtidig uppspelning och nedladdning (utan dubbla anslutningar).

 • Hämtning av undertextfiler.

 • Ett särskilt läge för användning i andra skript.

 • Diverse inställningar kan göras via miljövariabler.

 • Direkthämtning av rtmp-adress angiven från kommandoraden.

 • Hämtning av live-strömmar, med automatisk avkänning.

 • Fungerar i alla unix-varianter med Bourne-kompatibelt skal – även Cygwin (läs här).

 • Automatisk avkänning av live-strömmar.

Kvar att implementera är att undertextfiler ska användas vid direktuppspelning. När det är gjort, så är skriptet komplett.

Uppdateringar sker löpande. Utvecklingen händer på GitHub:

Nedan följer en crash course.

$ SVTPlay.sh <url>       # Titta på ett program eller en live-sändning (<url> är adressen i webbläsaren)

$ SVTPlay.sh -d <url>      # Ladda ned programmet till en fil i stället

$ SVTPlay.sh -do fil.flv <url> # Ladda ned programmet till fil.flv

$ SVTPlay.sh -ado fil.flv <url> # Ladda ned video till fil.flv och undertexter till fil.wsrt

$ SVTPlay.sh -dp <url>     # Titta och ladda ned till fil samtidigt (utan att ta upp dubbel bandbredd)

$ SVTPlay.sh -ix <url>     # Visa all information om videon

$ SVTPlay.sh -db 1000 <url>   # Hämta ström med högst 1000 kbit/s (default är strömmen med högst bitrate)

$ SVTPlay.sh -u         # Se om det kommit någon uppdatering av skriptet

$ SVTPlay.sh -U         # Uppdatera automatiskt (förutsatt att skriptfilen är skrivbar)

$ SVTPlay.sh -H | less     # Visa instruktioner för alla funktioner

Fler funktioner finns, men ovanstående är förmodligen dem som vanligen kommer till användning.

Expandera annars rutan nedan för att läsa en (på ett ungefär) aktuell lista över samtliga flaggor.

[output]SVTPlay.sh rev 2012-08-13
Användning: SVTPlay.sh[-aAcdeEhHilLOpqQrstuUvwx][-b <bitrate>]
                       [-W <url>]
                       [-o out.mp4]
                       <url> <...>

    Om skriptet körs utan flaggor spelas videon från <url> upp.

    Åtgärder:
    -d  Spara till fil i stället för att spela upp.
    -o  Filnamn att spara till. Default är som på sajten. Implicerar -d.
            OBS: Mellanslag i filnamn fungerar inte, ens med
            citationstecken runt. Detta för att behålla kompatibilitet
            med andra getopt(1)-varianter är GNU getopt.
    -O  Som -o, fast läser in filnamn från stdin. (Tillåter mellanslag.)
    -p  Spela upp strömmen även om den samtidigt sparas till disk.
    -r  Använd om <url> är strömmen, inte dess sida.
    -a  Hämta eventuell undertextfil före video.
    -A  Hämta eventuell undertextfil utan video.
   
    Strömval:
    -b  Maximal bitrate att spela upp eller ladda hem.
        Default är '99999', lägsta tillgängliga fås med '0'.
    -l  Använd om en live-ström inte identiferas som sådan.
    -L  Använd om en ström felaktigt identifieras som live-ström.
    -W  Tvinga adress till SWF-spelare.

    Information:
    -e  Visa samtliga tillgängliga strömmar.
    -E  Visa den ström som väljs för uppspelning.
    -i  Visa all tillgänglig information om videon.
    -s  Visa tillgängliga bitrates.
    -t  Visa adress till undertextfil.
    -w  Visa adress till SWF-spelare.

    Skript-beteende:
    -c  Skriptbar output (för informations-visning). Se även -x.
    -q  Skriptet pratar inte. (Dock tystas ej anropade program.)
    -Q  Som -q, men även anropade program tystas.
    -x  Torrkörning. Stannar före uppspelning/nedladdning.

    Övrigt:
    -h  Visa lång hjälptext. (Den du läser nu.)
    -H  Visa ännu längre hjälptext. (En tutorial också.)
    -u  Kolla efter ny version av SVTPlay.sh.
    -U  Kolla efter ny version och uppdatera automatiskt.
    -v  Skriv ut debug-information.

Några exempel följer.


UPPSPELNING

  Detta spelar upp senaste Rapport-sändningen:

    $ SVTPlay.sh http://www.svtplay.se/rapport


NEDLADDNING

  Detta sparar ett litet klipp om myggbekämpning,
  till filen "helt-i-sticket.flv":

    $ SVTPlay.sh -o helt-i-sticket.flv http://www.svtplay.se/klipp...


LIVE-SÄNDNINGAR

  Så här gör du för att se senaste sändningen av Aktuellt:

    $ SVTPlay.sh -l http://www.svtplay.se/aktuellt

  Om en livesändning pågår för tillfället, så känner skriptet
  av detta automatiskt.

  Eftersom senaste sändningen av Aktuellt alltid ligger på den
  sidan så fungerar raden dessutom alltid.


BITRATES

  Så här kollar du vilka bitrates Aktuellt finns i:

    $ SVTPlay.sh -s http://www.svtplay.se/aktuellt
    Hämtar information om strömmar...
    Analyserar information...
    Letar efter undertexter...
    Hämtar adress till SWF-spelare...
    Bitrates:     320 850

  Nu kör vi den lägre:

    $ SVTPlay.sh -b 320 http://www.svtplay.se/aktuellt

  Ett sätt att alltid få den lägsta kvaliteten är så här:

    $ SVTPlay.sh -b 0 http://www.svtplay.se/aktuellt


KÖRA RTMP-ADRESSER DIREKT

  Så här kan du lista ut rtmp-adressen till ett program:

    $ SVTPlay.sh -Ex http://www.svtplay.se/aktuellt
    Hämtar information om strömmar...
    Analyserar information...
    Letar efter undertexter...
    Hämtar adress till SWF-spelare...
    Ström: rtmp://fl11.c91005.cdn.qbrick.com/91005/_definst_/wp...

  Med "-r" kan man spela eller ladda ned en dylik rtmp- eller
  http-ström utan omsvep:

    $ SVTPlay.sh -ro aktuellt.mp4 rtmp://fl11.c91005.cdn.qbric...

  Med "-W" kan man tvinga SVTPlay.sh att använda en viss url
  till SWF-spelare. Detta fungerar både vid normal användning
  och om du angivit en direktadress till en ström med "-r":

    $ SVTPlay.sh -ro aktuellt.mp4 -W http://www.svtplay.se/pub...


ANVÄNDA SVTPlay.sh I SKRIPT

  För "-e", "-E", "-s", "-t", "-w" och "-x" gäller att parametern
  "-c" bara matar ut det riktigt väsentliga.

    $ SVTPlay.sh -csx http://www.svtplay.se/aktuellt
      320 850
    $ SVTPlay.sh -cEx http://www.svtplay.se/aktuellt
      rtmp://fl11.c91005.cdn.qbrick.com/91005/_definst_/wp3/12819...


UPPDATERINGAR

  Har du varit förnuftig nog att göra SVTPlay.sh körbar samt
  nåbar via PATH, så kan du uppdatera automatiskt, så här:
 
    $ SVTPlay.sh -U
 
  Annars kan du hämta den senaste versionen med någon av följande
  radet, på om du har wget eller cURL installerat:

    $ curl -o ny-SVTPLAY.sh $(SVTPlay.sh -u)

    $ wget -O ny-SVTPLAY.sh $(SVTPlay.sh -u)


KONFIGURATION

  I stället för att konfigurera skriptet genom att ändra det, så
  kan du uppnå samma resultat med följande miljövariabler:

    SVTPLAY_PLAYER             Mediaspelare
                               Default: '/cygdrive/c/Program Files (x86)/SMPlayer/mplayer/mplayer.exe'

    SVTPLAY_PLAYER_ARGS        Parametrar för mediaspelaren
                               Default: ''

    SVTPLAY_PLAYER_QUIET_ARG   Parameter för att tysta mediaspelaren
                               Default: '-really-quiet'

    SVTPLAY_BITRATE            Förinställd maximal bitrate att använda
                               Default: '99999'

    SVTPLAY_WIDESCREEN         "Lyfter" bilden på bredbildsskärmar
                               Fungerar endast med mplayer.
                               Default: 'false'

    SVTPLAY_SUBCONVERT         Kommando som körs efter att varje
                               undertextfil hämtas. Kommer köras med
                               undertextfilens namn som enda parameter.
                               Default: (inget)

    SVTPLAY_CHECK_FOR_UPDATE   Sätt till 'true' för att kolla efter
                               uppdateringar varje körning, oavsett
                               om flaggan '-u' använts.
                               Default: 'false'[/output]

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

2

Sv: SVTPlay.sh

Hej!

Vet inte om du helt lagt ned utvecklingen av detta script, men jag har haft problem på sistone, närmare bestämt vid nedladdning av ett avsnitt av Dafo, då scriptet bara står och tuggar vid "Getting available bitrates..." och drar 75% CPU.

Avsnittet ifråga är http://svtplay.se/v/2753515/dafo/del_10_av_12 och det går utmärkt att ladda ned manuellt med rtmpdump, så det är inget sånt som spökar.

Dela

3

Sv: SVTPlay.sh

Tack!

O nej, det är inte övergivet. Använder det bara inte längre själv i särskilt hög utsträckning, så jag märker inte när saker går snett.

Problemet med den där länken – problemet för skriptet, alltså – verkar vara att där bara finns en bitrate. Tydligen kunde jag aldrig föreställa mig något så märkligt, så skriptet går in i en oändlig loop. tongue

Sedan uppstår fler problem. En uppdatering är på G.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

4

Sv: SVTPlay.sh

Kanon, tack för ett snabbt och bra svar! Och tack för scriptet big_smile

Dela

5

Sv: SVTPlay.sh

Klart! Och vill man inte krångla med nedladdningar i webbläsare:

$ wget -O ny-SVTPLAY.sh $(SVTPlay.sh -u) && chmod +x ny-SVTPLAY.sh && mv -i ny-SVTPLAY.sh $(which SVTPlay.sh)
"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

6

Sv: SVTPlay.sh

Tack och bock!

Dela

7

Sv: SVTPlay.sh

Fr o m idag verkar det hänt nåt med svtplay.se: nån uppdatering som inte medger lika enkel hantering av den nödvändiga informationen.

Tyvärr liknar numera hemsidan den ganska motbjudande ITV player i UK.

SVTPlay.sh har slutat funka.

SVTPlay.groovy i serviio.org har också slutat funka, och det verkar MAJOR s--t hitting the fans...

Dela

8 Senast ändrad av elundmark (2012-06-05 00:27:34)

Sv: SVTPlay.sh

Trist med den "nya" versionen, jag som precis hade gjort klart ett script i PHP för att schemalägga nerladdningar (ska flytta över det till Python senare), och hade tänkt dela detta med Er i dagarna... blir till att vänta ett tag till då :)

Underbart jobb med SVTPlay.sh, keep it up, ser fram emot uppdateringen :)
Här är mitt (gamla) script: https://raw.github.com/gist/2871173/45f … hedule.php

Webbplats

Dela

9

Sv: SVTPlay.sh

Tack! Ska kolla på det när jag har en dator igen.

Om du fogar "?type=embed" (eller "&type=embed" där det är lämpligare) till queryn för en svtplay-url, så hamnar du på spelaren i fullskärm. I källkoden för den sidan finns samma parametersträng som tidigare, fast url-kodad, så förmodligen är ditt skript inte gjort i onödan. :-)

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

10

Sv: SVTPlay.sh

Jesper skrev:

Tack! Ska kolla på det när jag har en dator igen.

Om du fogar "?type=embed" (eller "&type=embed" där det är lämpligare) till queryn för en svtplay-url, så hamnar du på spelaren i fullskärm. I källkoden för den sidan finns samma parametersträng som tidigare, fast url-kodad, så förmodligen är ditt skript inte gjort i onödan. :-)

Yes, tack! Har inte kollat in den nya version så mycket, men jag ska göra en insats snart nog. Men det som plågar mig är att skriva om allt i Python, är inte direkt expert på PHP, men Python är jag def. sämre på. Men det är väl så man lär sig Python; tvinga sig själv att skriva det...

Webbplats

Dela

11

Sv: SVTPlay.sh

Om man
   använder en URL med ?type=embed i webläsaren
   använder Page Source i Web-Developer-menyn under tools (detta i Firefox)
   hittar den rtmp-url som verkar ha att göra med den bitrate man vill ladda hem

så kan man göra rtmpdump -r 'urlen-man-hittar' > fil.mp4

och få hem det man letar efter.

Dela

12

Sv: SVTPlay.sh

Ett kanske något enklare sätt är att högerklicka när man spelar upp ett program i SVT Play, och välja "Kopiera debuginformation". Klistra in det i Anteckningar eller annan lämplig texteditor, så står det exakta URL:erna till alla videoströmmar; markerade individuellt där det tydligt står vilken ström som har vilken bitrate. Då kan man använda den adressen i rtmpdump.

Liknande princip som n3mmr beskrev, men det är något enklare att hitta videoströmmarna då de i debuginformationen anges på varsin rad och är märkta med vilken ström som har respektive bitrate/kvalitet. När man visar källan är det ju minst sagt svårt att hitta någonting, då allting anges på en superlång och oöverskådlig rad.

Tills det finns program eller skript som fungerar för nya SVT Play, så är det här i alla fall ett inte alltför omständligt sätt att ladda hem program på.

Dela

13

Sv: SVTPlay.sh

hofverberg skrev:

Ett kanske något enklare sätt är att högerklicka när man spelar upp ett program i SVT Play, och välja "Kopiera debuginformation". Klistra in det i Anteckningar eller annan lämplig texteditor, så står det exakta URL:erna till alla videoströmmar; markerade individuellt där det tydligt står vilken ström som har vilken bitrate. Då kan man använda den adressen i rtmpdump.

Liknande princip som n3mmr beskrev, men det är något enklare att hitta videoströmmarna då de i debuginformationen anges på varsin rad och är märkta med vilken ström som har respektive bitrate/kvalitet. När man visar källan är det ju minst sagt svårt att hitta någonting, då allting anges på en superlång och oöverskådlig rad.

Tills det finns program eller skript som fungerar för nya SVT Play, så är det här i alla fall ett inte alltför omständligt sätt att ladda hem program på.

Tack för tipset!
Det funkade! big_smile

Dela

14

Sv: SVTPlay.sh

Blir det nån ny version av SVTPlay.sh som fixar detta??

Dela

15

Sv: SVTPlay.sh

n3mmr skrev:

Blir det nån ny version av SVTPlay.sh som fixar detta??

O ja.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

16

Sv: SVTPlay.sh

Nån som vet om RSS-strömmarna till programmen på SVTPlay är borttagna eller bara gömda?

Dela

17

Sv: SVTPlay.sh

De gamla RSS-strömmarna verkar finnas kvar och fyllas på med nya videor, men länkarna fungerar inte längre eftersom URL-strukturen är annorlunda på den nya sajten. Med andra ord är de bortglömda.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

18

Sv: SVTPlay.sh

Jesper skrev:
n3mmr skrev:

Blir det nån ny version av SVTPlay.sh som fixar detta??

O ja.

Det låter ju trevligt.

Dela

19

Sv: SVTPlay.sh

Ber om ursäkt för att detta dröjt. Eftersom nya SVT Play samlar all teknisk videoinformation – oavsett om det är http eller rtmp, ios, flash eller wmv – i en föredömlig JSON-struktur, kommer skriptet omarbetas rätt rejält. Resultatet kommer bli roligt och öppna för att enkelt lägga till stöd för fler sajter.

Tills vidare har jag gjort en riktigt ful fix. Eftersom gamla svtplay.se fortfarande finns på http://82.99.28.39/, så är skriptet nu uppdaterat att använda den adressen i stället för http://svtplay.se/. Så kommer det givetvis inte vara längre än nödvändigt.

Prova gärna att uppdatera med den här:

$ SVTPlay.sh -U

Av intresse för andra skriptare: Prova att lägga '?output=json' efter den vanliga urlen (på nya svtplay.se, då). :-)

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

20

Sv: SVTPlay.sh

Version för nya SVT Play uppe (2012-07-30b). Räkna med buggar. Eftersom jag flyttat skriptet behöver man uppdatera två gånger, om man inte redan är på version 2012-07-30. (Den som glömmer lär bli varse det.)

Parametrarna -s och -x fungerar annorlunda från och med den här versionen. Se commit för mer info.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

21

Sv: SVTPlay.sh

Några ytterligare ändringar ligger uppe.

1. För det första tror jag skriptet självt känner av om en ström är live eller inte nu. (Det går annars att tvinga live eller inte med "-l" respektive "-L".)

2. Än viktigare är att det kan hämta undertexter. -a hämtar undertexter och spelar därefter upp (utan att använda undertexterna automatiskt, än så länge) eller laddar ned, medan -A låter bli att spela upp eller ladda ned.

SVT använder .wsrt-filer, som skriptet inte tänker bråka med. Därför kan det konfigureras att köra något kommando på vardera undertextfil, en i taget, så snart de hämtats. Kommandot plockas i så fall ur miljövariabeln SVTPLAY_CONVERTSUBS.

Eftersom mplayer och VLC lyckas spela upp wsrt-filer som srt utan större problem, så använder jag själv den här funktionen för att helt sonika döpa om .wsrt-filerna till .srt:

~/.profile skrev:

export SVTPLAY_CONVERTSUBS=$HOME/bin/subvert-svt.sh

~/bin/subvert-svt.sh skrev:

#!/bin/sh
mv -i $1 $(echo $1|sed 's/\.wsrt$/.srt/')

Det var allt.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

22

Sv: SVTPlay.sh

Tacksam för SVTPlay scripted. Har använt det tillsammans med rtmpdump
för att ladda ner program. Jag använder OpenSolaris och mplayer som
mediaspelare. Nyligen har jag noterat att för end del nya sidor tex.
"http://www.svtplay.se/video/247499/del-80"

verkar inte rtmp strömmen bli extraherad korrekt. Är det ett känt problem
eller kanske något fel i min konfiguration? Jag får en en sida av typ http:

Ström:        http://svtplay1p-f.akamaihd.net/z/20120 … nifest.f4m


För de flesta andra sidor fungerar extrahering korrekt.

Tack
/Karl D

Dela

23

Sv: SVTPlay.sh

Hej KarlD! Kul att skriptet fungerar bra.

manifest.f4m-filer är (på ett ungefär) playlists för Adobe HDS-strömmar. Den typen av strömmar fanns inte på SVT tidigare, men har blivit relativt vanliga den senaste månaden eller så. Om de tänker fasa ut RTMP helt eller ej vet jag inte.

HDS-strömmar kan hämtas med KSV:s AdobeHDS.php. (Ja, ett PHP-skript.) Alternativt du ta hem iOS-strömmarna för de videor som gått över till HDS. Vilken typ av strömmar som SVTPlay.sh i slutändan borde rikta in sig på vet jag inte än.

Tills vidare ska det gå att hämta iOS-strömmarna manuellt, genom att ta vägen över http://pirateplay.se/ och ta sig in på "förhandstitten" på nästa version. Den metoden kräver FFmpeg.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

24

Sv: SVTPlay.sh

Tack för tipset. Jag installerade php och provade med KSV:s AdobeHDS.php
men kunde aldrig få det att fungerar med SVT's manfest filer. Det är antagligen något mer jag
måste göra. Skall försöka lite mer.

/KarlD

Dela

25

Sv: SVTPlay.sh

Det går att använda HLS-strömmarna annars. Så här:

[output]Script started on Thu Sep  6 14:58:14 2012
kaja$ curl -s http://www.svtplay.se/video/247499/del-80?output=json \
> | egrep -o 'http://[^"]+\.m3u8'
http://svtplay1p-f.akamaihd.net/i/20120830/247499/VEM_VET_MEST_HO-080A-mp4-,c,d,e,b,-v1-0640835db7a1a1ed.mp4.csmil/master.m3u8
kaja$ curl -s http://svtplay1p-f.akamaihd.net/i/20120830/247499/VEM_VET_MEST_HO-080A-mp4-,c,d,e,b,-v1-0640835db7a1a1ed.mp4.csmil/master.m3u8
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=942000,RESOLUTION=704x396,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.5"
http://svtplay1p-f.akamaihd.net/i/20120830/247499/VEM_VET_MEST_HO-080A-mp4-,c,d,e,b,-v1-0640835db7a1a1ed.mp4.csmil/index_0_av.m3u8?e=00000000&id=
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1392000,RESOLUTION=1024x576,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.5"
http://svtplay1p-f.akamaihd.net/i/20120830/247499/VEM_VET_MEST_HO-080A-mp4-,c,d,e,b,-v1-0640835db7a1a1ed.mp4.csmil/index_1_av.m3u8?e=00000000&id=
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=2391000,RESOLUTION=1280x720,CODECS="avc1.77.30, mp4a.40.5"
http://svtplay1p-f.akamaihd.net/i/20120830/247499/VEM_VET_MEST_HO-080A-mp4-,c,d,e,b,-v1-0640835db7a1a1ed.mp4.csmil/index_2_av.m3u8?e=00000000&id=
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=352000,RESOLUTION=480x270,CODECS="avc1.66.30, mp4a.40.5"
http://svtplay1p-f.akamaihd.net/i/20120830/247499/VEM_VET_MEST_HO-080A-mp4-,c,d,e,b,-v1-0640835db7a1a1ed.mp4.csmil/index_3_av.m3u8?e=00000000&id=
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=94000,CODECS="mp4a.40.5"
http://svtplay1p-f.akamaihd.net/i/20120830/247499/VEM_VET_MEST_HO-080A-mp4-,c,d,e,b,-v1-0640835db7a1a1ed.mp4.csmil/index_3_a.m3u8?e=00000000&id=
kaja$ ffmpeg -acodec copy -vcodec copy -absf aac_adtstoasc -i http://svtplay1p-f.akamaihd.net/i/20120830/247499/VEM_VET_MEST_HO-080A-mp4-,c,d,e,b,-v1-0640835db7a1a1ed.mp4.csmil/index_2_av.m3u8 video.mp4
ffmpeg version git-N-31885-g84ffe14, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
.
.
.
[NULL @ 0x7f4e4843000] non-existing SPS 0 referenced in buffering period
[NULL @ 0x7f4e4843000] non-existing SPS 32 referenced in buffering period
[h264 @ 0x7f4e3bae000] non-existing SPS 0 referenced in buffering period
[h264 @ 0x7f4e3bae000] non-existing SPS 32 referenced in buffering period
[applehttp @ 0x7f4eb5f7000] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, applehttp, from 'http://svtplay1p-f.akamaihd.net/i/20120830/247499/VEM_VET_MEST_HO-080A-mp4-,c,d,e,b,-v1-0640835db7a1a1ed.mp4.csmil/index_2_av.m3u8':
  Duration: 00:28:04.00, start: 0.100667, bitrate: N/A
    Stream #0.0: Video: h264 (Main), yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
    Stream #0.1: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, s16
Output #0, mp4, to 'video.mp4':
  Metadata:
    encoder         : Lavf52.111.0
    Stream #0.0: Video: libx264, yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 25 tbn, 25 tbc
    Stream #0.1: Audio: aac, 48000 Hz, stereo
Stream mapping:
  Stream #0.0 -> #0.0
  Stream #0.1 -> #0.1
Press[q]to stop, [?] for help
frame=   40 fps=  0 q=-1.0 size=     232kB time=00:00:01.60 bitrate=1186.1kbits/s
frame=   50 fps= 47 q=-1.0 size=     348kB time=00:00:02.00 bitrate=1425.3kbits/s
frame=   60 fps= 38 q=-1.0 size=     487kB time=00:00:02.40 bitrate=1662.0kbits/s
.
.
.[/output]

(Sök efter 'kaja$' för att hitta prompten.)

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela