1 Senast ändrad av Jesper (2012-08-09 23:29:14)

Tråd: H.VHS 0.3.5 för Linux/BSD

Stöd för *nix är egentligen inte planerat för någon av 0.3.x-versionerna, utan först för 0.4.0. Programmet fungerar dock hjälpligt även i Linux.

En experimentell binär av version 0.3.5 byggd i Debian Squeeze finns att hämta från Google Code. Du bör dock kompilera den senaste revisionen av källkoden i stället för att hämta den. Hur man kompilerar själv beskrivs längre ned i tråden.

Om du ändå vill använda binären måste du se upp åtminstone för det följande:

 1. Kända beroenden och instruktioner för installation finns i medföljande INSTALL-fil.

 2. Senaste versionen av paketet librtmp0 för stable är 2.3, men först från och med version 2.4 fungerar hämtningar från TV4 Play.

 3. Om du installerar någon alternativ librtmp måste biblioteket heta librtmp.so eller librtmp.so.0 och finnas där H.VHS hittar den, typ /usr/lib eller i samma katalog som HuggpunktVHS.

 4. Fönster för nedladdningar med den interna hämtaren går inte alltid att stänga. Du kan välja att använda RTMPDump som default genom att klicka Inställningar->Hämtare->RTMPDump.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

2 Senast ändrad av Jesper (2012-08-26 16:55:14)

Sv: H.VHS 0.3.5 för Linux/BSD

För att bygga själv med Qt SDK, se nedan. (Bygga utan Qt SDK går också bra, så här.)

 1. Installera Qt SDK 1.2.1 eller senare

 2. Checka ut källkoden med "svn checkout
  http://huggpunktplay.googlecode.com/svn/trunk/h-vhs h-vhs
  "

 3. Öppna VHS3.pro i Qt Creator

 4. Tryck Build->Build Project "VHS3" (eller Ctrl+B)

 5. Du får en katalog med det tjocka namnet VHS3-build-desktop-Desktop_Qt_4_8_1_for_GCC__Qt_SDK__Release

 6. Kör "sudo make install" i den.

HuggpunktVHS installeras därigenom till /usr/bin (om du inte ändrar PREFIX i VHS3.pro före steg 4 ovan).

Skrapare och settings installeras i sin tur till /etc/hvhs

Om rtmpdump/flvstreamer inte fungerar out-of-the-box, ange sökvägarna till dem i /etc/hvhs/huggplay.vhsdb
med en texteditor.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

3

Sv: H.VHS 0.3.5 för Linux/BSD

Version 0.3.5 är även bygg- och körbar i OpenBSD, visar det sig. Man behöver dock öka ulimit -d till något skogstokigt värde, eftersom WebKit-folket inte märkt att de inte behöver förboka 1GB minne i BSD (vilket tydligen behövs i Linux...).

Alternativt kan man rulla en egen x11/qt4 genom att flytta över (och passa in) patchen i www/webkit/patches/patch-Source_JavaScriptCore_jit_ExecutableAllocatorFixedVMPool_cpp.

"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela

4 Senast ändrad av Jesper (2012-08-26 14:42:41)

Sv: H.VHS 0.3.5 för Linux/BSD

Jo just det, man behöver egentligen inte Qt SDK för att bygga H.VHS. Det räcker med Qt 4.8 (inklusive qmake), och förstås Subversion för att hämta källkoden.

Så här kompilerar man H.VHS själv utifrån den senaste revisionen i Subversion-repon, vilket rekommenderas.

Hämta källkoden:

$ svn checkout http://huggpunktplay.googlecode.com/svn/trunk/h-vhs h-vhs

Bygg den:

$ cd h-vhs
$ qmake -r PREFIX=/usr/opt
$ make

Om du använder "PREFIX=/usr/opt" som ovan, så hamnar binären i /usr/opt/bin. Om PREFIX inte anges hamnar den i /usr/bin.

Installera:

$ sudo make install
"It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word."

Webbplats

Dela